Skip to content
Privacy &
Cookieverklaring

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Mendi de Bruijn Mediation & Coaching.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy beleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Dit privacy statement is opgesteld op 26 oktober 2023.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Mendi de Bruijn Mediation & Coaching respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Mendi de Bruijn Mediation & Coaching verwerkt.

Mendi de Bruijn heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden jouw gegevens nodig. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe jij jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Mendi de Bruijn Mediation & Coaching, neem dan gerust contact op!

OVER ONS

www.mendidebruijn.nl wordt beheerd door Mendi de Bruijn
​Mijn gegevens zijn:
Matissehof 177
1628XV Hoorn
KvK: 74740016

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Mendi de Bruijn Mediation & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u als persoon te herleiden zijn. Hierbij kunt u denken aan onder andere uw (bedrijfs)naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, KvK-nummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. Mendi de Bruijn Mediation & Coaching verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter levering van de diensten;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, netwerkevents etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;
 • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website:
 • IP-nummer;
 • Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Mendi de Bruijn Mediation & Coaching omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen.

WAAROM HEBBEN WIJ UW GEGEVENS NODIG

Mendi de Bruijn Mediation & Coaching verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van diensten, waaronder VIP-dagen, één-op-één coaching, mediationgesprekken, workshops, trainingen, webinars, gratis video series of e-books, diverse onlineprogramma’s en begeleiding in groepen.
 • Het houden van contact met u.
 • Het innen van declaraties.
 • Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om (digitale) diensten bij u af te leveren.
 • Om te gebruiken als leer materiaal tijdens de coaching (inhoud communicatie)
 • Om een convenant en ouderschapsplan te kunnen opstellen t.b.v. de afwikkeling van de scheiding.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Mendi de Bruijn Mediation & Coaching. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken of een e-mail te sturen naar info@mendidebruijn.nl.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Mendi de Bruijn Mediation & Coaching gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Mendi de Bruijn Mediation & Coaching zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen door te voeren in dit privacy statement, om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Mendi de Bruijn Mediation & Coaching deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inwinnen van financieel advies bij een Financieel (Echtscheidings)adviseur of voor overleg met een andere professional welke Mendi de Bruijn Mediation & Coaching noodzakelijk acht, ten goede van de dienstverlening. Voor het indienen van een verzoekschrift aan de Rechtbank worden uw gegevens gedeeld met een advocaat.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem van Mendi de Bruijn Mediation & Coaching en dit gaat via de servers van Autorespond. Meer informatie over het privacy beleid van Autorespond vind je HIER.

Daarnaast kan Mendi de Bruijn Mediation & Coaching persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

BEVEILIGING

Mendi de Bruijn Mediation & Coaching hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

HOE LANG WORDEN JOUW GEGEVENS BEWAARD?

Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk is door Mendi de Bruijn Mediation & Coaching, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Voor het versturen van nieuwsbrieven wordt jouw e-mailadres, voornaam en achternaam opgeslagen. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@mendidebruijn.nl

PRIVACY RECHTEN VAN BETROKKENEN

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Mendi de Bruijn Mediation & Coaching aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Mendi de Bruijn Mediation & Coaching
Matissehof 177
1628XV Hoorn

info@mendidebruijn.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Mendi de Bruijn Mediation & Coaching neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

GEBRUIK SOCIAL MEDIA

Op de website van Mendi de Bruijn Mediation & Coaching zijn buttons en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale medianetwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook en andere social mediakanalen. Mendi de Bruijn Mediation & Coaching houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen via info@mendidebruijn.nl.

 

Cookieverklaring

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Mendi de Bruijn Mediation & Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Mendi de Bruijn Mediation & Coaching maakt gebruik van cookies voor webanalyse-service Google Analytics. Via deze cookies krijgt Mendi de Bruijn Mediation & Coaching inzage in het bezoek aan de Website . Op deze wijze kan Mendi de Bruijn Mediation & Coaching de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Mendi de Bruijn Mediation & Coaching heeft hier geen invloed op. Mendi de Bruijn Mediation & Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om de via BEDRIJF VP verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield- programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@mendidebruijn.nl

Beveiliging

Mendi de Bruijn Mediation & Coaching hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Mendi de Bruijn Mediation & Coaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Mendi de Bruijn Mediation & Coaching toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Mendi de Bruijn Mediation & Coaching gebruik maakt van de diensten van derden, zal Mendi de Bruijn Mediation & Coaching in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Mendi de Bruijn Mediation & Coaching u hierover binnen 4 weken informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@mendidebruijn.nl. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Mendi de Bruijn Mediation & Coaching neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen. 

Back To Top
Wil je je nieuwe partner succesvol introduceren aan je kinderen?

Download hier mijn stappenplan

  Voor- en achternaam*

  E-mail*